Crowdfunding w polskim internecie

crowdfunding w polsceCrowdfunding święci ogromne sukcesy w wielu krajach świata, ale w Polsce ta forma pozyskiwania środków finansowych nadal napotyka na liczne problemy, między innymi ze strony panującego w naszym kraju prawa. W polskich przepisach taki sposób pozyskiwania pieniędzy wciąż nie została jeszcze do końca uregulowana. Jak twierdzą eksperci, crowdfunding w świetle polskiego prawa nie jest ani ofertą, ani też zbiórką publiczną – można uznać, że znajduje się gdzieś pomiędzy. Ciężko jednak oczekiwać, aby prawo w naszym kraju było dostosowane do wymogów współczesnego świata – dość wspomnieć, że obowiązująca u nas ustawa o zbiórkach publicznych pochodzi z 1933 roku! Na zorganizowanie zbiórki publicznej w Polsce potrzebna jest zgoda władz – a podobnie jak ze wszystkimi innymi formalnościami w naszym kraju, również i załatwienie czegoś takiego nie jest wcale proste.

Prowadzenie zbiórki we własnym interesie jest z kolei całkowicie zabronione. Model mający formę przedsprzedaży – chociażby tak jak w przypadku kickstarter.com – również się nie sprawdzi, bowiem koliduje z niektórymi zapisami w prawie. Na szczęście jednak istnieją w Polsce organizacje które prowadzą działania na rzecz uwolnienia takich inicjatyw z okowów skomplikowanych przepisów. Jedną z nich jest Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, które przygotowuje obecnie projekt zmian w prawie mających na celu znaczące uproszenie wszystkich tych procedur. Przedstawiciele podkreślają konieczność wprowadzenia takich zmian argumentując, że obecne prawo w Polsce jest już przestarzałe i skutecznie blokuje wszelkie inicjatywy które mogłyby zostać zrealizowane dzięki pozyskaniu funduszy za pomocą internetu. Wiele wskazuje na to, że takie zmiany faktycznie zostaną wprowadzone, co na pewno znacznie przyczyni się do przedsiębiorczości w Polsce.

Powiązane artykuły

Nasz partner