Współczesny crowdfunding – specyfika, cele i formy

współczesny crowdfundingCrowdfunding zdobywa coraz większą popularność właściwie na całym świecie jako bardzo perspektywiczny sposób na pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizowania różnych kreatywnych projektów za pomocą internetu. Nie jest do końca jasne, kiedy po raz pierwszy zostało użyte słowo "crowdfunding" – prawdopodobnie miało to miejsce w roku 2008, a jego autorem jest bloger Michael Sullivan. Jest to neologizm wywodzący się od dwóch angielskich słów: "crowd", czyli "tłum" oraz "funding" – finansowanie, zbieranie funduszy. W szerokim rozumieniu określenie to oznacza dowolną formę gromadzenia funduszy na realizację jakichkolwiek projektów przy użyciu internetu oraz jego możliwości. Jeśli jednak mówimy o nieco węższym, dokładniejszym znaczeniu to crowdfunding oznacza gromadzenie przez osoby lub firmy środków niezbędnych do realizowania konkretnych projektów; środki te w założeniu pochodzą przede wszystkim od anonimowego tłumu przekazującego na takie cele dobrowolne wpłaty. Crowdfunding w gruncie rzeczy jest bardzo podobny do crowdsourcingu – obie te rzeczy opierają się na identycznych założeniach. W obu przypadkach ogłasza się konkretny projekt przed całą, otwartą społecznością internetu; różnica tkwi jedynie w celach takich działań.

Crowdsourcing zbiera od internautów przede wszystkim idee oraz pomysły, ewentualnie pomoc w wykonaniu różnych prac na których ktoś dobrze się zna. Crowdfunding to jedynie zbiórka pieniędzy na określony cel, w której dobrowolnie może wziąć udział każdy internauta. Jednocześnie oba te pojęcia w praktyce istniały i funkcjonowały na długo przed tym, zanim pojawiły się ich konkretne definicje. Wymienić możemy wiele dużo wcześniejszych przypadków takiego rodzaju finansowania, czego idealnym przykładem jest brytyjski zespół Marillion. W roku 1997 jego fani zebrali pokaźną sumę pieniędzy która pozwoliła na zorganizowanie profesjonalnej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych.

Od roku 2005 powstają profesjonalne platformy internetowe pozwalające każdemu na gromadzenie takich środków lub wspieranie wybranych przez siebie celów, takie jak przede wszystkim kickstarter.com czy kiva.org. W ciągu kilku lat ciągłego rozwoju powstało wiele różnych odmian oraz koncepcji crowdfundingu. Możemy wymienić kilka najważniejszych jego modeli. Pierwszy z nich to model donacyjny lub charytatywny. Jest to model cechujący się filantropią. Środki zbierane są tutaj na realizację dowolnego kreatywnego projektu, a wspierający nie otrzymują za wpłaty żadnego wynagrodzenia – oczywiście, oprócz satysfakcji płynącej ze wspomagania interesujących przedsięwzięć.

współczesne finansowanie społecznościoweW niektórych przypadkach realizowany jest jednak model z nagradzaniem. Drugi to model pożyczkowy. Daje on możliwość autorom projektu pożyczenia określonej sumy pieniędzy na jego realizację. Odbywa się to bez udziału jakichkolwiek instytucji bankowych czy też konieczności załatwiania dodatkowych formalności. Trzeci to model inwestycyjny. Platformy crowdfundingowe bardzo często są wykorzystywane przez profesjonalnych przedsiębiorców, którzy szukają dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy. W tym wypadku każda pomoc finansowa na określony cel wiąże się z korzyściami, takimi jak chociażby udział w finansowanej akurat spółce. Istnieje szereg odmian tego modelu. Jednym z nich jest między innymi kolektywne finansowanie firm. Polega ono na zbieraniu środków na rozwój danego przedsiębiorstwa. Nawet wpłacając niewielką sumę można stać się inwestorem. Istnieje również wiele modelów mieszanych, które są dość trudne do zdefiniowania. Mogą one zakładać między innymi przekazanie danej firmie bezzwrotnych środków na sfinansowanie różnych inwestycji – finansowanie społecznościowe wpływa zatem zarówno na rozwój kreatywności, jak i przedsiębiorczości w danym kraju.

Powiązane artykuły

Nasz partner